2ec8892673a392c856a4bc6ccfd0edd0
0

OstoehdotYleistä

Nämä yleiset ehdot koskevat Laborexin Oy:n verkkokaupan toimittamia tuotteita, jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu asiakkaan ja Laborexin Oy:n välillä. Tämä B2B verkkokauppa on suunnattu vain yritysasiakkaille, järjestöille ja julkisille tahoille.


Rekisteröityminen

Kaikki asiakkaat velvoitetaan rekisteröitymään Laborexin Oy:n verkkokauppaan.


Tilaaminen

Tuotteiden tilaaminen tapahtuu verkkokaupan, puhelimen tai sähköpostin kautta. Jotta tilaus on sitova Laborexin Oy:n kannalta, Laborexin Oy:n on vahvistettava se kirjallisesti ennen toimitusta. Jos tuote on poistunut valikoimista tai jos sitä ei jostain muusta Laborexin Oy:stä riippumattomasta syystä voida toimittaa kohtuullisista yrityksistä huolimatta, Laborexin Oy ei ole velvollinen toimittamaan ko. tai vastaavaa tuotetta, vaikka asiakas on sellaisen tilannut.


Toimitus ja rahti

Toimitus tapahtuu Laborexin Oy:n varastosta ja Laborexin Oy huolehtii kuljetuksesta ja vakuutuksesta. Asiakas korvaa kuljetuksesta aiheutuneet kulut jotka ilmoitetaan tilausvahvistuksessa. Toimittajana: DPD/Postnord logistics, varova tai Laborexin Oy:n oma kuljetus.

Toimitus on ilmainen kun tilauksen arvo on vähintään 1000 euroa (alv 0) tai enemmän.

Pientoimituslisä: perimme alle 100 euron (alv 0) tilauksista lisäksi pientoimituslisän 25 € (alv 0) ellei muuta ole sovittu.


Toimituksen viivästyminen

Asiakas voi irtisanoa ostosopimuksen kirjallisesti, jos toimitus on Laborexin Oy:stä johtuvien toimitusvaikeuksien vuoksi myöhässä enemmän kuin 45 päivää.


Hinnat ja maksaminen

Laborexin Oy:n verkkokaupan kotisivuilla esiintyvät hinnat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0). Rahti- ja toimituskulut eivät sisälly hintaan, vaan ne veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaan.

Laborexin Oy:n verkkokauppa pidättää oikeuden muuttaa hintoja ennen toimituspäivää, mutta siitä on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti. Asiakkaalla on silloin oikeus perua ostosopimus kirjallisesti. Pidätämme kuitenkin oikeuden peruuttaa tilaus huolimatta siitä, että kyseessä on tilauksessa tapahtunut virhe, kuten painovirhe, tekniset ongelmat tai massatilaukset.

Laborexin Oy:n verkkokaupassa ei ole mahdollisuutta maksaa ostoksia. Maksuvaihtoehdot ovat, lasku 14pvä netto tai ennakkomaksuna.

Laborexin Oy pidättää oikeuden valita asiakkaansa.

Laskutus on mahdollista luottotietojen tarkistuksen ja luottorajan asettamisen jälkeen. Laborexin Oy pidättää oikeuden alentaa luottorajaa tai peruuttaa kokonaan luottosopimuksen. Jos myönnetty luottoraja ylittyy maksamattomien laskujen vuoksi, Laborexin Oy voi estää uusien tilausten tekemisen, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.


Maksun viivästyminen

Jos asiakas ei suorita maksua ajoissa, Laborexin Oy:llä on oikeus veloittaa viivästyskorko ja tarvittaessa keskeyttää tavarantoimitus tai osa siitä.

Jos maksu viivästyy enemmän kuin 30 päivää maksumuistutuksen jälkeen, Laborexin Oy voi kirjallisesti vaatia maksun suorittamista kokonaan tai osittain. Laborexin Oy:llä on myös oikeus periä viivästyskorkoa.


Omistusoikeus

Tuotteet pysyvät Laborexin Oy:n omistuksessa kunnes tuotteet on kokonaan maksettu.


Palautus

Laborexin Oy:n toimittamat tuotteet ovat erikoisalan tuotteita ja oletuksena on, että yritykset ja yhteisöt jotka tilaavat Laborexin Oy:n verkkokaupasta tuotteita ovat alan ammattilaisia ja siten myös tietävät mitä tilaavat ja mihin tarkoituksen. Tästä syystä tuotteilla ei ole palautus- eikä vaihtooikeutta.


Reklamaatio

Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa tuote heti vastaanotettuaan todetakseen sen mahdolliset näkyvät viat ja puutteet. Mikäli asiakas löytää virheen, siitä tulee reklamoida 7 päivän kuluessa toimituspäivästä. Jos reklamaatiota ei tehdä, asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteen siinä kunnossa kuin se oli toimitettaessa.


Takuu

Laboratoriolaitteilla on yleensä 1 vuoden takuu, joillekin laitteille myönnämme 2 vuoden takuun. Huomioitavaa on että tuotteilla on kuluttaja takuusta poikkeava yritystakuu, joka on usein selkeästi lyhyempi.

Takuuaika ei pitene, jos Laborexin Oy on korjannut virheen tai tuote on vaihdettu uuteen.

Osalla tuotteista ei ole ollenkaan takuuta, kuten esimerkiksi lasi-, kvartsi-, posliinituotteilla.


Virhevastuu

Laborexin Oy on velvollinen korjaamaan tuotteessa ilmenevät virheet alla olevien ehtojen mukaisesti. Laborexin Oy ei ole vastuussa virheestä, joka ei vaikuta tuotteen käyttöön.

Laborexin Oy ei ole vastuussa

a) virheestä, joka johtuu tuotteen käytöstä muiden tuotteiden tai lisälaitteiden kanssa siten, että se vaikuttaa tuotteen toimintaan;

b) virheestä, joka johtuu sellaisista asiakkaan laitteeseen/tuotteeseen tekemistä muutoksista joita ei ole tehty Laborexin Oy:n ohjeiden mukaan;

c) virheestä, joka johtuu käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä tai asiakkaan, tämän henkilökunnan tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta laiminlyönnistä;

d) tuotteen normaalista ylläpidosta ja käytöstä, kuten säädöistä ja perushuollosta, normaalista kulumisesta tai tarvittavien lisätarvikkeiden tai -laitteiden hankinnasta.

Laborexin Oy vastaa vain virheestä josta ilmoitetaan viikon kuluessa toimituspäivästä.

Jos tuote on esim. kokonsa vuoksi vaikea siirtää/toimittaa huoltoon, virheen korjaaminen/huolto tehdään mahdollisesti asiakkaan luona. Jos asiakas on ilmoittanut virheestä, ja huolto toteaa ettei tuotteessa ole Laborexin Oy:n vastuulle kuuluvaa virhettä, asiakas korvaa tarkistuksesta aiheutuneet kulut voimassaolevan hinnaston mukaan.

Laborexin Oy:llä ei ole omaa huolto-/korjaushenkilökuntaa. Laborexin Oy käyttää alihankkijoita.


Vastuun rajoitukset

Jos korvausvastuu lankeaa Laborexin Oy:lle edellä esitettyjen ehtojen mukaisesti, eikä virhe johdu asiakkaan huolimattomuudesta, korvaussumma on korkeintaan virheellisen tuotteen ostohinta.

Laborexin Oy vastaa vain suorista vahingoista. Epäsuoria tappioita, kuten ansionmenetykset Laborexin Oy ei korvaa, eikä myöskään sellaisia vahinkoja, joita Laborexin Oy ei ole voinut etukäteen huomioida, välttää tai selvittää.


Sopimuksen siirto

Laborexin Oy voi ilman asiakkaan hyväksyntää siirtää oikeuden maksun vastaanottoon voimassaolevien yleisten ehtojen mukaisesti.

Yleisiä ehtoja ei muutoin saa siirtää ilman toisen osapuolen suostumusta.


Erimielisyydet

Erimielisyydet koskien näiden ehtojen tulkintaa ja soveltamista ratkaistaan välimiesmenettelyssä Suomen lakien mukaisesti, mikäli osapuolet eivät pääse muuten keskenään sopimukseen.